5η Ημερίδα – “Φροντίζοντας τους Φροντιστές” – Εξισορροπώντας την επαγγελματική και την προσωπική ζωή των φροντιστών στην εποχή της COVID-19.

5η Ημερίδα – “Φροντίζοντας τους Φροντιστές” – Εξισορροπώντας την επαγγελματική και την προσωπική ζωή των φροντιστών στην εποχή της COVID-19.

5η Ημερίδα – “Φροντίζοντας τους Φροντιστές” – Εξισορροπώντας την επαγγελματική και την προσωπική ζωή των φροντιστών στην εποχή της COVID-19.