ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦμεΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦμεΑ

Όσοι φοιτητές ανήκουν στην κατηγορία των Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΑ), επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβριου με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης, και που διαθέτουν βεβαίωση από αρμόδιο φορέα (δημόσιο νοσοκομείο, ΚΕΔΔΥ, κ.α.) περί μαθησιακής δυσκολίας ή περί άλλου προβλήματος υγείας, (εφόσον έχει κατατεθεί σχετικό έγγραφο στη Γραμματεία του Τμήματος, αν δεν έχει κατατεθεί να κατατεθεί το συντομότερο, να το δηλώσουν άμεσα, στο email xrprapas@uniwa.gr, Χρήστος Πράπας).

Επίσης οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία (ΦμεΑ), να ενημερώσουν έγκαιρα τους καθηγητές των μαθημάτων που επιθυμούν να εξεταστούν.

Καλή Επιτυχία στις εξετάσεις.

Σύμβουλοι Καθηγητές ΦμεΑ.

Χρήστος Πράπας

Ελένη Κωνσταντίνου