ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦμεΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦμεΑ

Όσοι φοιτητές ανήκουν στην κατηγορία των Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΑ), επιθυμούν να εξεταστούν με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης, και που διαθέτουν βεβαίωση από αρμόδιο φορέα (δημόσιο νοσοκομείο, ΚΕΔΔΥ, κ.α.) περί μαθησιακής δυσκολίας ή περί άλλου προβλήματος υγείας, να κατατεθέσουν το σχετικό έγγραφο στη Γραμματεία του Τμήματος.

Επίσης οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία (ΦμεΑ), να ενημερώσουν έγκαιρα τους καθηγητές των μαθημάτων που επιθυμούν να εξεταστούν.

Στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις ή απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σύμβουλοι Καθηγητές ΦμεΑ. Χρήστος Πράπας xrprapas@uniwa.gr

Ελένη Κωνσταντίνου