ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦμεΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦμεΑ

Όσοι φοιτητές ανήκουν στην κατηγορία των Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΑ), επιθυμούν να εξεταστούν με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης, και που διαθέτουν βεβαίωση από αρμόδιο φορέα (δημόσιο νοσοκομείο, ΚΕΔΔΥ, κ.α.) περί μαθησιακής δυσκολίας ή περί άλλου προβλήματος υγείας(εφόσον έχει κατατεθεί σχετικό έγγραφο στη Γραμματεία του Τμήματος, αν δεν έχει κατατεθεί να κατατεθεί το συντομότερο), να το δηλώσουν άμεσα, στο email xrprapas@uniwa.gr, (Χρήστος Πράπας).

Επίσης οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία (ΦμεΑ), να ενημερώσουν έγκαιρα τους καθηγητές των μαθημάτων που επιθυμούν να εξεταστούν.

 

Σύμβουλοι Καθηγητές ΦμεΑ.

Χρήστος Πράπας

Ελένη Κωνσταντίνου