ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΕΙ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΕΙ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15.07.2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕ Α.Μ. :

633120750251 

667100780242 

633110910251 

633090110251 

667120810242 

633120040251 

633120300251 

633080450251 

633120480251 

633140450251 

633110310251 

667100870242 

667130750242 

667011000242 

633060180251 

633080590251 

633060920251