ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα “Διαχείριση περίπτωσης” να εγγραφούν στο e-Class του μαθήματος.

Το μάθημα θα ξεκινήσει την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, ώρα 19:00 (Αίθουσα 2). 

Η διδάσκουσα, 

Μ. Μπούρη