ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

Ενημερώνονται οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας ότι τα μαθήματα του Ζ’ εξαμήνου “Διαχείριση περίπτωσης” και “Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων ” δεν θα πραγματοποιηθούν για αυτή την εβδομάδα (21 και 22-10-21).