Ενημέρωση για πρόσκληση υποβολής υποτροφιών ελληνο-βρετανικής συνεργασίας