ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

· Οι απόφοιτοι δεν θα φορέσουν την τήβεννο λόγω των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

· Οι προσκεκλημένοι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους δύο (2) ανά απόφοιτο.

· Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας (χειρουργική μάσκα) για όλους τους παρευρισκόμενους.

· Η είσοδος των φοιτητών, εκπαιδευτικών, προσωπικού και επισκεπτών επιτρέπεται μόνο με επίδειξη είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά τη δεύτερη δόση ή τη μοναδική δόση, είτε πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.