ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Όσοι φοιτητές της κατεύθυνσης Κοινοτικής  Υγείας επιθυμούν να ενημερωθούν για την πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ, μέσω τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 19:15, να επικοινωνήσουν μέσω email με τις Κες Κωνσταντίνου και Μαρκοπούλου, προκειμένου να τους αποσταλεί το link.

Από την επιτροπή Πρακτικής Άσκησης