Πρακτική άσκηση – Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας

Πρακτική άσκηση – Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας

Καλούνται οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο να καταθέσουν αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 8/5/2023

Αίτηση-Πρακτικής-Άσκησης

Αίτηση-Χορήγησης-Εγγράφου