ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+/ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+/ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023