ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 – 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 – 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΔΑ ERASMUS+ ΕΑΡΙΝΟ 2020 2021

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες  κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2021 έως 31/08/2021με δυνατότητα χρηματοδότησης από 2 έως 6 μήνες.

  

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Τμημάτων Προέλευσης ξεκινά τη Δευτέρα 19/10/2020 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13/11/2020.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δηλώσουν συμμετοχή οι φοιτητές είναι να έχουν εξασφαλίσει αποδοχή (acceptance letter) από φορέα του εξωτερικού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα προκήρυξη ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, https://erasmus.uniwa.gr/praktiki-askisi

 
Την Τετάρτη 21/10 /2020 και ώρα 5:30μμ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή σχετική ενημέρωση. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση θα συνδεθούν μόνο με το ιδρυματικό τους mail στον σύνδεσμο που ακολουθεί”: