Πρόσκληση για την Εκλογή Εκπροσώπων Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Δημόσιας Υγείας