Συμμετοχή φοιτητών σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Strategic Partnerships (EDUVAC) – προθεσμία αιτήσεων: 31/01/21.