ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΣΑΝ ΛΟΓΩ COVID 19

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΣΑΝ ΛΟΓΩ COVID 19

Οι φοιτητές που κατά τη διάρκεια  της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022 αποδεδειγμένα δεν μπόρεσαν να εξεταστούν σε μαθήματα λόγω νόσησης από COVID 19 θα πρέπει να το δηλώσουν μέσω του eclass του μαθήματος ή στο ακαδημαϊκό email του Καθηγητή του μαθήματος μέχρι την Τετάρτη 13-7-22.  Ακολούθως οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την ημέρα εξέτασης από τους Καθηγητές τους.