ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι φοιτητές του εργαστηρίου των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του κυρίου Κ. Κοτροκόη, να προσέλθουν την Πέμπτη 14/10/2021 στην αίθουσα 2 της Πανεπιστημιούπολης 3 (Λεω-φόρος Αλεξάνδρας) και ώρα 10 πμ.

Ο Καθηγητής του Εργαστηρίου

Δρ. Κώστας Κοτροκόης