ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΑΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΑΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το εργαστήριο των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Κυρίου Κώστα Κοτροκόη, λόγω αδυναμίας προσέλευσης, ένεκα της αυριανής (19-11-21) απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δεν θα πραγματοποιηθεί στις 19-11-21 και ώρα 11:00-13:00. Θα γίνει αναπλήρωση την επόμενη Παρασκευή 26-11-21 και ώρα 11:00-13:00.

Ο Καθηγητής του μαθήματος

Δρ. Κώστας Κοτροκόης