ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι φοιτητές του εργαστηρίου των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του κυρίου Κώστα Κοτροκόη, παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή μέσω e-class ως ομάδα, η οποία ομάδα έχει ήδη δημιουργηθεί στο e-class.

Τα μαθήματα του ανωτέρου εργαστηρίου των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων θα διενεργούνται κάθε Παρασκευή από τις 11:00πμ έως τις 13:00μμ στην αίθουσα 2 της Πανεπιστημιούπο-λης 3 (Λεωφόρος Αλεξάνδρας), αρχής γενομένης από αυτή την Παρα-σκευή 22/10/2021.

Ο Καθηγητής του Εργαστηρίου

Δρ. Κώστας Κοτροκόης