Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Την  Τετάρτη 15 Ιανουαρίου  2020  και  ώρα 8 π.μ.η πρώτη ομάδα, 10 π.μ. η δεύτερη ομάδα και 12 μ. η τρίτη ομάδα του εργαστηρίου των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων θα εξετασθούν στην τελική εξέταση στο εργαστήριο Κ5. 107. Η ύλη είναι όλη η διδαχθείσα κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

                                 Η  Καθηγήτρια   του  εργαστηρίου

                                     Π.ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗ