ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Την Τρίτη  14  Ιανουαρίου  2020  και  ώρα  8π.μ.  οι  φοιτητές  του  εργαστηρίου  της  Νοσοκομειακής  Υγιεινής  της  ομάδας  της  κας Μπουλανίκη  θα  εξετασθούν  στην  τελική  εξέταση  στην  αίθουσα  του εργαστηρίου. Η ύλη  είναι  όλη  η  διδαχθείσα  κατά  την  διάρκεια  του  εξαμήνου.

                           Η  Καθηγήτρια  του  εργαστηρίου

                                    Π.ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗ