Βελτίωση βαθμολογίας

Βελτίωση βαθμολογίας

Σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 5 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου μπορούν οι φοιτητές να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: pch@uniwa.gr, αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας σε μαθήματα (μέχρι 3 μαθήματα σε όλη τη διάρκεια σπουδών) κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023, από 16/01/2023 έως και 20/01/2023.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ