ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΣ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες όλων των Εξαμήνων που γράφτηκαν στο

μάθημα: Υγεία και Νόσος, μόνο στη Γραμματεία του Τμήματος να εγγραφούν μέχρι και τη Δευτέρα 14-6-2021 και στο μάθημα που έχει δημιουργηθεί στο e-class .

Κωδικός πρόσβασης δεν απαιτείται.

Η εγγραφή στο e-class είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις του μαθήματος.

Μόλις εγγραφείτε θα βρείτε στα έγγραφα του μαθήματος το σύνδεσμο ( λινκ) του μαθήματος

Ο Διδάσκων

Δ.Λάγγας

Αν.Καθηγητής

ΠΑΔΑ