Ανακοινώσεις

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι). Για την συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος είναι απαραίτητο να δηλώσετε την συμμετοχή στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 αποδεχόμενοι/νες το πρωτόκολλο διεξαγωγής τους. Η δήλωση...

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι). Για την συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος είναι απαραίτητο να δηλώσετε την συμμετοχή στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 αποδεχόμενοι/νες το πρωτόκολλο διεξαγωγής τους. Η δήλωση...

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι). Για την συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος είναι απαραίτητο να δηλώσετε την συμμετοχή στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 αποδεχόμενοι/νες το πρωτόκολλο διεξαγωγής τους. Η δήλωση...

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι). Για την συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος είναι απαραίτητο να δηλώσετε την συμμετοχή στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 αποδεχόμενοι/νες το πρωτόκολλο διεξαγωγής τους. Η δήλωση...

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι). Για την συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος είναι απαραίτητο να δηλώσετε την συμμετοχή στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 αποδεχόμενοι/νες το πρωτόκολλο διεξαγωγής τους. Η δήλωση...

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι). Για την συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος είναι απαραίτητο να δηλώσετε την συμμετοχή στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 αποδεχόμενοι/νες το πρωτόκολλο διεξαγωγής τους. Η δήλωση...

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι). Για την συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος είναι απαραίτητο να δηλώσετε την συμμετοχή στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 αποδεχόμενοι/νες το πρωτόκολλο διεξαγωγής τους. Η δήλωση...

Στους παρακάτω συνδέσμους έχει γίνει η ανάρτηση των αποτελεσμάτων των υποψηφίων στα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος:   «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας» «Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας» «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» ...