ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας δέχεται το κοινό

Τρίτη-Τετάρτη- Πέμπτη 11:00 με 13:00