Συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ STUDIES

ΧΩΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΔΡΥΜΑΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

MEDICAL UNIVERSITY PLOVDIV – BG PLOVDIV02

ΕΣΘΟΝΙΑ

TARTU HEALTH CARE COLLEGE – EE TARTU06

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

VILNIUS UNIVERSITY LITHUANIA – LT VILNIUS01

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

KLAIPEDA UNIVERSITY LITHUANIA – KLAIPED01

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

TRNAVA UNIVERSITY – TRNAVA01

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

UNIVERSITY OF NOVO MESTO – FACULTY OF HEALTH SCIENCES -SI NOVO-ME06

ΤΣΕΧΙΑ

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN CESKE BUDEJOVICE – CZ CESKE01

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LTD – SF TURKU05

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

MIKKELI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – SF MIKKELI06

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – SF SEINAJO06

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – SF LAHTI11

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – SF HELSINK41

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Β. Νοταρά
Επίκουρη Καθηγήτρια