Επικοινωνία

 

 

Προϊστάμενος Γραμματείας τμήματος:

Κωνσταντίνος Χιώτης

Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα 115 21

Τηλ.: 2132010221

Email:  pchealth@uniwa.gr