Ανακοινοποίηση στο ορθό πίνακα αποτελεσμάτων τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας – Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ