Η΄ Εξάμηνο

Η΄ Εξάμηνο ΔΥ
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΔΥ-801 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 10  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΔΥ-802Α Διπλωματική εργασία ΜΕ 10  
ΔΥ-802Β Φαρμακολογία Δημόσιας Υγείας ΜΕ 5 Ζακυνθινός Γεώργιος
ΔΥ-802Γ Ειδικά Θέματα Μικροβιολογίας Τροφίμων ΜΕ 5 Ζακυνθινός Γεώργιος
ΔΥ-802Δ Βιομηχανική Ρύπανση ΜΕ 5 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΔΥ-802Ε Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΜΕ 5 Σκαναβή Κωνσταντίνα
ΔΥ-802Ζ Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων ΜΕ 5 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΔΥ-802Η Τροπικά Νοσήματα-Ταξιδιωτική Υγιεινή ΜΕ 5 Βασσάλου Ευδοκία
ΔΥ-802Θ Τοξικά & Επικίνδυνα Απόβλητα ΜΕ 5 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΔΥ-802Ι Διαχείριση κρίσεων σε θέματα υγείας, διατροφής και περιβάλλοντος ΜΕ 5 Βασσάλου Ευδοκία
ΔΥ-802Κ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας ΜΕ 5 Νοταρά Βενετία
ΔΥ-802Λ Συστήματα Υγείας-Πολιτικές Δημόσιας Υγείας ΜΕ 5 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης