Φυσιογνωμία Τμήματος

Τμήμα

Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Σκαναβή, Καθηγήτρια

 

 

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο ΕΔΙΠ , έναν εκπρόσωπο ΕΤΕΠ καθώς και εκπροσώπους Φοιτητών.

Στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας υπάρχουν 3 επιστημονικά πεδία:

Βασικών Επιστημονικών πεδίων Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

Επιστημονική Υπεύθυνος
Μπαρμπούνη Αναστασία, Καθηγήτρια

Aναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος
Λάγγας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 Περιβαλλοντικής Υγείας

Επιστημονική Υπεύθυνος
Σκαναβή Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια

Aναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνος
Βασσάλου Ευδοκία, Επίκουρος Καθηγήτρια

Προαγωγής και Αγωγής Υγείας

Επιστημονική Υπεύθυνος
Ευανθία Σακελλάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνος
Νοταρά Βενετία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια