Α΄ Εξάμηνο

Α΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΚΝ-101 Ανατομία ΜΓΥ 3Θ/2Ε 6 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΚΝ-102 Φυσιολογία ΜΓΥ 5 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΚΝ-103 Μικροβιολογία ΜΓΥ 3Θ/2Ε 6,5 Βασσάλου Ευδοκία
ΚΝ-104 Αρχές Δημόσιας Υγείας ΜΕΥ 3Θ/2Σ 6 Μπαρμπούνη Αναστασία
ΚΝ-105 Πληροφορική Υγείας ΜΓΥ 3Θ/3Ε 6,5 Κουμπούρος Ιωάννης
Προαιρετικά
ΚΝ-106 Ξένη γλώσσα (Αγγλικά)-Ορολογία Επιστημών Υγείας ΜΓΥ 5 Ζακυνθινός Γεώργιος