Επιτροπές Τμήματος

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Αναστασία Μπαρμπούνη, Καθηγήτρια

Κωνσταντίνα Σκαναβή, Καθηγήτρια

Ευανθία Σακελλάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών

Πηνελόπη Σωτηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Χρήστος Πράπας, Λέκτορας 

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΣΠΑ

Γεωργία Μαρία Μαρκοπούλου, Λέκτορας Εφαρμογών

Μέλη

Ελένη Κωνσταντίνου, Λέκτορας Εφαρμογών

Παρασκευή Μπουλανίκη, Λέκτορας Εφαρμογών

Ζήσιμος Λυκούδης, ΕΔΙΠ

 

Επιτροπή Erasmus

Δήμητρα Περηφάνου, Λέκτορας

Ελένη Κωνσταντίνου, Λέκτορας Εφαρμογών

 

Επιτροπή Κατακτήριων

Αναστασία Μπαρμπούνη, Καθηγήτρια

Δημήτρης Λάγγας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιωάννης Κουμπούρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ευανθία Σακελλάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ευδοκία Βασσάλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας

Γεωργία Μαρία Μαρκοπούλου, Λέκτορας Εφαρμογών

Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος, ΕΔΙΠ

 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Βενετία Νοταρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Υπεύθυνοι συντονιστές υλοποίησης του προγράμματος σπουδών ανά κατεύθυνση

  • Για τα μαθήματα των τριών κοινοτήτων εξαμήνων υπεύθυνος συντονιστής ορίζεται ο κ. Δημήτρης Λάγγας, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Για τα μαθήματα της Κατεύθυνσης Δημόσιας Υγείας υπεύθυνη συντονίστρια ορίζεται η κ. Ευδοκία Βασσάλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Για τα μαθήματα της Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας υπεύθυνη συντονίστρια ορίζεται η κ. Βενετία Νοταρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ΦμΕΑ

Χρήστος Πράπας, Λέκτορας 

Ελένη Κωνσταντίνου, Λέκτορας Εφαρμογών