Επιτροπές Τμήματος

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Ιωάννης Κουμπούρος, Αν. Καθηγητής

Ιωάννης Παπαδάς, Επίκουρος Καθηγητής

Δήμητρα Περηφάνου, Λέκτορας

 

Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών

Πηνελόπη Σωτηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Χρήστος Πράπας, Λέκτορας 

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΣΠΑ

Γεωργία Μαρία Μαρκοπούλου, Λέκτορας Εφαρμογών

 

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης ΕΣΠΑ

 Γεωργία-Μαρία Μαρκοπούλου, Λέκτορας Εφαρμογών, Πρόεδρος

 Ελένη Κωνσταντίνου, Λέκτορας Εφαρμογών, Αντιπρόεδρος

Ζήσιμος Λυκούδης , ΕΔΙΠ, Γραμματέας

 

Αναπληρωματικά μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης ΕΣΠΑ

 Ιωάννης Παπαδάς, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος

 Παρασκευή Χονδρονικόλα, Λέκτορας Εφαρμογών, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος

 Παρασκευή Μπουλανίκη, Λέκτορας Εφαρμογών, Αναπληρωτής Γραμματέας

 

Επιτροπή Ενστάσεων ΕΣΠΑ

 Χρήστος Πράπας, Λέκτορας, Πρόεδρος

 Πηνελόπη Σωτηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος

 Δήμητρα Περηφάνου, Λέκτορας, Γραμματέας

 

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων ΕΣΠΑ

 Ιωάννης Κουμπούρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος

  Βενετία Νοταρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος

 Ευδοκία Βασσάλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Αναπληρωτής Γραμματέας

 

Επιτροπή Erasmus

Δήμητρα Περηφάνου, Λέκτορας

Ελένη Κωνσταντίνου, Λέκτορας Εφαρμογών

 

Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων

Κωνσταντίνα Σκαναβή, Καθηγήτρια, Πρόεδρος επιτροπής 

Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια 

Αναστασία Μπαρμπούνη, Καθηγήτρια

Δημήτρης Λάγγας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιωάννης Κουμπούρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ευανθία Σακελλάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ευδοκία Βασσάλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας

Γεωργία Μαρία Μαρκοπούλου, Λέκτορας Εφαρμογών

Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος, ΕΔΙΠ

 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Βενετία Νοταρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Επιτροπή συντονισμού των μαθημάτων

Δημήτρης Λάγγας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής μαθημάτων των τριών πρώτων κοινών εξαμήνων και των δύο κατευθύνσεων

Βενετία Νοταρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Συντονίστρια  μαθημάτων της Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας

Ευδοκία Βασσάλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Συντονίστρια  μαθημάτων της Κατεύθυνσης Δημόσιας  Υγείας

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ΦμΕΑ

Δημήτρης Λάγγας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χρήστος Πράπας, Λέκτορας