ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα του Τμήματος για τυχόν τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος.

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΟΙΝΟ V6

Δ ΕΑΡΙΝΟ Δ.Υ V6

Δ ΕΑΡΙΝΟ Κ.Υ V6

ΣΤ ΕΑΡΙΝΟ Δ.Υ V6

ΣΤ ΕΑΡΙΝΟ Κ.Υ V4 (1)

H ΕΑΡΙΝΟ Δ.Υ V5

Η ΕΑΡΙΝΟ Κ.Υ V5 (1)