Ωρολόγιο Πρόγραμμα

  • Καλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς το ωρολόγιο πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί. 
  • Στα μαθήματα που δεν αναφέρεται όνομα καθηγητή δε διδάσκονται προς το παρόν. 
  • Στα εργαστηριακά μαθήματα που δεν αναγράφεται αίθουσα δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

 

Β΄ Kοινό

ΣΤ΄ Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας

Δ΄ Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Η΄ Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Δ΄ Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας

Η΄ Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας

ΣΤ΄ Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας