Ωρολόγιο Πρόγραμμα

  • Καλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς ενδέχεται το ωρολόγιο πρόγραμμα να τροποποιηθεί. 
  • Στα μαθήματα που δεν αναφέρεται όνομα καθηγητή, δεν διδάσκονται προς το παρόν. 

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023

 

Β Kοινό

ΣΤ Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Δ Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας

ΣΤ Κατεύθυνση Κοινοτικής  Υγείας

Δ Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας

Η Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας

 

Η Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας