Ωρολόγιο Πρόγραμμα

  • Καλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς ενδέχεται το ωρολόγιο πρόγραμμα να τροποποιηθεί. 
  • Στα μαθήματα που δεν αναφέρεται όνομα καθηγητή, δεν διδάσκονται προς το παρόν. 

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

 

A KOINO

Ε Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας

Γ ΚΟΙΝΟ

Ζ Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Ε Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Ζ Κατεύθυνση Κοινοτικής  Υγείας