Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώνονται  καθημερινά από την ιστοσελίδα του Τμήματος για τυχόν τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος του εαρινού εξαμήνου 20-21.

Β ΕΑΡΙΝΟ ΕΝ41.02 1

Δ ΕΑΡ ΔΥ ΕΝ41.02 1

Δ ΕΑΡΙΝΟ ΚΥ ΕΝ41.02 1

ΣΤ ΕΑΡΙΝΟ ΔΥ ΕΝ41.02 1

ΣΤ ΕΑΡΙΝΟ ΚΥ ΕΝ41.02 1

Η ΕΑΡΙΝΟ ΔΥ ΕΝ41.02 1

Η ΕΑΡΙΝΟ ΚΥ ΕΝ41.02 1