Δ΄ Εξάμηνο

Δ΄ Εξάμηνο ΔΥ
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΔΥ-401 Δημόσια Υγιεινή ΜΕ 5 Λυκούδης Ζήσιμος
ΔΥ-402 Ειδική Επιδημιολογία ΜΕ 3Θ/2Ε 6 Μπαρμπούνη Αναστασία, Κεσανόπουλος Κωνσταντίνος
ΔΥ-403 Σχολική Υγιεινή και Ασφάλεια ΜΕ 3Θ/2Ε 6 Σωτηροπούλου Πηνελόπη
ΔΥ-404 Απολύμανση-Αποστείρωση-Απομίανση ΜΕ 3Θ/2Ε 5,5 Ντελέζος Κωνσταντίνος
ΔΥ-405 Χημεία Περιβάλλοντος ΜΕΥ 2Θ/2Ε 4 Παπαδάς Ιωάννης
ΔΥ-406 Παρασιτολογία-Μυκητολογία ΜΕΥ 3,5 Βασσάλου Ευδοκία
Δ΄ Εξάμηνο ΚΥ
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΚΥ-401 Παθολογία ΜΕΥ 3Θ/2Σ 5,5 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΚΥ-402 Παιδιατρική ΜΕΥ 3Θ/2Σ 5,5 Λάγγας Δημήτριος
ΚΥ-403 Γυναικολογία-Μαιευτική ΜΕΥ 3Θ/2Σ 5,5 Νοταρά Βενετία
ΚΥ-404 Νευρολογία-Ψυχιατρική ΜΕΥ 6,5 Σακελλάρη Ευανθία, Πράπας Χρήστος
ΚΥ-405 Φαρμακολογία ΜΕΥ 3 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΚΥ-406 Ψυχολογία της Υγείας ΜΕΥ 2Θ/2Σ 4 Σακελλάρη Ευανθία