Δ' Εξάμηνο

Δ΄ Εξάμηνο ΔΥ

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΔΥ-401 Δημόσια Υγιεινή ΜΕ 5 Βασσάλου Ευδοκία
ΔΥ-402 Ειδική Επιδημιολογία ΜΕ 3Θ/2Ε 6 Μπαρμπούνη Αναστασία
ΔΥ-403 Σχολική Υγιεινή και Ασφάλεια ΜΕ 3Θ/2Ε 6 Σωτηροπούλου Πηνελόπη
ΔΥ-404 Απολύμανση-Αποστείρωση-Απομίανση ΜΕ 3Θ/2Ε 5,5 Σκαναβή Κωνσταντίνα
ΔΥ-405 Χημεία Περιβάλλοντος ΜΕΥ 2Θ/2Ε 4 Παπαδάς Ιωάννης
ΔΥ-406 Παρασιτολογία-Μυκητολογία ΜΕΥ 3,5 Βασσάλου Ευδοκία