Ανακοινώσεις

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετέχουν στην τελική εξέταση του θεωρητικού μαθήματος “Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας στην Κοινότητα” - Τ.Ε.Ι. να ενημερώσουν την υπεύθυνη του μαθήματος κ. Σακελλάρη στο e-mail της.   ...

Όσοι φοιτητές ανήκουν στην κατηγορία των Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΑ), επιθυμούν να εξεταστούν με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης, και που διαθέτουν βεβαίωση από αρμόδιο φορέα (δημόσιο νοσοκομείο, ΚΕΔΔΥ, κ.α.) περί μαθησιακής δυσκολίας ή περί άλλου προβλήματος υγείας(εφόσον έχει κατατεθεί...

"Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ (ΤΕΙ) να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος και ακολούθως στην Ομάδα Χρηστών "Εξεταστική Ιουνίου για φοιτητές με πτυχίο ΤΕΙ". Επίσης, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο στο e-class του μαθήματος, που αφορά στο πρωτόκολλο και τη διαδικασία συμμετοχής...

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στη νέα σελίδα του Πανεπιστημίου http://www.uniwa.gr/remote-exams/ έχουν αναρτηθεί, σε εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου, αναλυτικές οδηγίες για την προετοιμασία των εξ αποστάσεως εξετάσεων από το ακαδημαϊκό προσωπικό και τη συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά...

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν, στο Μάθημα Ψυχολογία (ΤΕΙ),καλούνται άμεσα να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με τον κ. Πράπα  xrprapas@uniwa.gr προκειμένου να προγραμματιστεί η εξέτασή τους....

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν, στο εργαστήριο Νευρολογία Ψυχιατρική Προστασία Ψυχικής Υγείας (ΤΕΙ),καλούνται άμεσα να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με τον κ. Πράπα xrprapas@uniwa.gr προκειμένου να προγραμματιστεί η εξέτασή τους....

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν για το Εργαστήριο στην εαρινή περίοδο του φοιτ.έτους 2019-2020 να επικοινωνήσουν και να δηλώσουν την συμμετοχή τους αυστηρά έως την Παρασκευή 5/6/20 και ώρα 12.00μμ στη συντονίστρια του εξαμήνου Μαχαίρα Αλίκη στο mail: aliki.machaira@gmail.com. O υπεύθυνος του Εργαστηρίου Κων/νος Ντελέζος Λέκτορας...