Ανακοινώσεις

5η Ημερίδα - "Φροντίζοντας τους Φροντιστές" - Εξισορροπώντας την επαγγελματική και την προσωπική ζωή των φροντιστών στην εποχή της COVID-19.   ...

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτικής τους άσκησης κατά το Εαρινό εξάμηνο 2020-21, να προσέλθουν στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αμπελόκηποι) για την κατάθεση των βιβλίων και της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της Π.Α. την Δευτέρα 06.09.2021 και ώρα 12:30-13:30 στο γραφείο της κας Ε. Κωνσταντίνου και...

Καλούνται οι  φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα εξεταστούν στο μάθημα «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ» περιόδου Σεπτεμβρίου2021, να συμπληρώσουν τη «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στο πεδίο «Ερωτηματολόγια» του e–class του μαθήματος έως Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.00. Σημειώνεται επίσης, ότι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, θα πρέπει:  α)...

Καλούνται οι  φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα εξεταστούν στο μάθημα «ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ» περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, να συμπληρώσουν τη «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»στο πεδίο «Ερωτηματολόγια» του e–class του μαθήματος,έως Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.00. Σημειώνεται επίσης, ότι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, θα πρέπει:  α) να...

Όσοι φοιτητές ανήκουν στην κατηγορία των Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΑ), επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβριου με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης, και που διαθέτουν βεβαίωση από αρμόδιο φορέα (δημόσιο νοσοκομείο, ΚΕΔΔΥ, κ.α.) περί μαθησιακής δυσκολίας ή περί άλλου...

Καλούνται οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κοινοτική Υγεία που θα εξεταστούν στο μάθημα "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" ΤΕΙ  να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο του μαθήματος στο eclass στον οποίο η υπεύθυνη καθηγήτρια έχει αναρτήσει ύλη για τις εξετάσεις:   https://eclass.uniwa.gr/modules/document/?course=EEY110   Σον παρακάτω σύνδεσμο θα βρουν το σχετικό ερωτηματολόγιο στο οποίο θα δηλώσουν...

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι). Για την συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος είναι απαραίτητο να δηλώσετε την συμμετοχή στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 αποδεχόμενοι/νες το πρωτόκολλο διεξαγωγής τους. Η δήλωση...