Ανακοινώσεις

Κριτήρια επιλογής Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023. Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο (Κ1) 0,3   Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα (Κ2) 0,3   Εκπαιδευτική Εμπειρία σε ΑΕΙ (Κ3) 0,2   Επαγγελματική/Κλινική Εμπειρία (Κ4) 0,2  ...

Οι φοιτητές που κατά τη διάρκεια  της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022 αποδεδειγμένα δεν μπόρεσαν να εξεταστούν σε μαθήματα λόγω νόσησης από COVID 19 θα πρέπει να το δηλώσουν μέσω του eclass του μαθήματος ή στο ακαδημαϊκό email του Καθηγητή του μαθήματος μέχρι την Τετάρτη 13-7-22.  Ακολούθως οι φοιτητές θα...