Πρακτική άσκηση στο Εξωτερικό

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας ακολουθεί πολιτική εξωστρέφειας και στον τομέα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/-τριών του.

Μέσω του προγράμματος Erasmus+ δίνουμε τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους πτυχιούχους (για 1 έτος μετά τη λήψη του πτυχίου) να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού.

Για αναλυτικές πληροφορίες, δείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το πρόγραμμα Erasmus+ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σου προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσεις και να γνωρίσεις μια άλλη χώρα, να εκπαιδευτείς σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας βιβλιοθήκης ή αρχείου και να εμπλουτίσεις το βιογραφικό σου μέσω της απασχόλησης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Η διαδικασία της αίτησης και τα δικαιώματα των ασκούμενων περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης/Γραφείο Erasmus+.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες στην εκάστοτε προκήρυξη.