Το Τμήμα

Η Δημόσια και Κοινοτική Υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Αφορά στο σύνολο των επιστημονικών τεκμηριωμένων και οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας που αποσκοπούν στην προστασία και πρόληψη από χρόνια και λοιμώδη νοσήματα, στην προαγωγή της υγείας, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ένα υγιεινό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον. 

Παγκοσμίως, η Δημόσια και Κοινοτική Υγεία συνιστά ένα ταχέως εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο με διακριτό γνωσιολογικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και με αξίες δράσης υψηλής προτεραιότητας που στοχεύουν στην προστασία και την προαγωγή της υγείας των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων (κοινοτήτων).

Το Τμήμα Δημοσίας και Κοινοτικής Υγείας αποτελεί Τμήμα της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Άρθρα 57-61 του N.4610/2019). Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με μακρά ιστορία και μακροχρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση λειτουργών δημόσιας υγείας έχει ως στόχο την υψηλών προδιαγραφών σύγχρονη προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών, καθώς και την προαγωγή της βασικής και ειδικής έρευνας σε πολλά και καινοτόμα πεδία της δημόσιας και κοινοτικής υγείας.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Το Τμήμα Δημοσίας και Κοινοτικής Υγείας διαθέτει δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά εξάμηνα:

 • Την Κατεύθυνση της Δημόσιας Υγείας και
 • Την Κατεύθυνση της Κοινοτικής Υγείας

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Η εκπαίδευση των φοιτητών των κατευθύνσεων έχει σαφή στόχευση και προσανατολισμό και υπηρετεί από τρία Επιστημονικά πεδία ως εξής:

 • Βασικών Επιστημονικών Πεδίων Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
 • Περιβαλλοντικής Υγείας
 • Προαγωγής και Αγωγής Υγείας

 

Τα προγράμματα σπουδών των κατευθύνσεων έχουν διαμορφωθεί, μεταξύ άλλων, βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων προγραμμάτων, αλλά κυρίως σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση στη Δημόσια και Κοινοτική Υγεία και τη μελέτη σπουδών με ανάλογο γνωστικό αντικείμενο στην Ευρώπη και Διεθνώς.

 

Το ΔΚΥ είναι ένα μεγάλο τμήμα, δραστήριο και παραγωγικό Τμήμα. Στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού έργου που επιτελείται:

 • λειτουργεί θεσμοθετημένο ερευνητικό Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας που συνεργάζεται με έγκριτα ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και έχει την επιστημονική ευθύνη υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων
 • εργασίες τέσσερα αυτοδύναμα ΠΜΣ:
  • ΠΜΣ «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας» 
  • ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας»
  • ΠΜΣ «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία»
  • ΠΜΣ «Environmental health and communication in general and special education and training» («Περιβαλλοντική υγεία και επικοινωνία στην γενική και Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση») και
  • συνδιοργανώνει με το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας της Ιατρικής σχολής Αθηνών & το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ στο ΠΜΣ «Προαγωγή & Αγωγή Υγείας».

 

Σκοπός του τμήματος είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στο χώρο της Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. Η παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών παρέχει στους αποφοίτους των κατευθύνσεων τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τη σύνθετη φύση των θεμάτων δημόσιας και κοινοτικής υγείας αλλά και να λαμβάνουν επιστημονικά τεκμηριωμένη δράση, για την προστασία και την προώθηση της υγείας του πληθυσμού και τη βελτίωση του συστήματος Δημόσιας Υγείας της χώρας.