Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο

Α΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΚΝ-101 Ανατομία ΜΓΥ 3Θ/2Ε 6 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΚΝ-102 Φυσιολογία ΜΓΥ 5 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΚΝ-103 Μικροβιολογία ΜΓΥ 3Θ/2Ε 6,5 Βασσάλου Ευδοκία
ΚΝ-104 Αρχές Δημόσιας Υγείας ΜΕΥ 3Θ/2Σ 6 Μπαρμπούνη Αναστασία
ΚΝ-105 Πληροφορική Υγείας ΜΓΥ 3Θ/3Ε 6,5 Κουμπούρος Ιωάννης
Προαιρετικά
ΚΝ-106 Ξένη γλώσσα (Αγγλικά)-Ορολογία Επιστημών Υγείας ΜΓΥ 5 Ζακυνθινός Γεώργιος
Δ΄ Εξάμηνο ΔΥ
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΔΥ-401 Δημόσια Υγιεινή ΜΕ 5 Λυκούδης Ζήσιμος
ΔΥ-402 Ειδική Επιδημιολογία ΜΕ 3Θ/2Ε 6 Μπαρμπούνη Αναστασία, Κεσανόπουλος Κωνσταντίνος
ΔΥ-403 Σχολική Υγιεινή και Ασφάλεια ΜΕ 3Θ/2Ε 6 Σωτηροπούλου Πηνελόπη
ΔΥ-404 Απολύμανση-Αποστείρωση-Απομίανση ΜΕ 3Θ/2Ε 5,5 Ντελέζος Κωνσταντίνος
ΔΥ-405 Χημεία Περιβάλλοντος ΜΕΥ 2Θ/2Ε 4 Παπαδάς Ιωάννης
ΔΥ-406 Παρασιτολογία-Μυκητολογία ΜΕΥ 3,5 Βασσάλου Ευδοκία
Δ΄ Εξάμηνο ΚΥ
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΚΥ-401 Παθολογία ΜΕΥ 3Θ/2Σ 5,5 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΚΥ-402 Παιδιατρική ΜΕΥ 3Θ/2Σ 5,5 Λάγγας Δημήτριος
ΚΥ-403 Γυναικολογία-Μαιευτική ΜΕΥ 3Θ/2Σ 5,5 Νοταρά Βενετία
ΚΥ-404 Νευρολογία-Ψυχιατρική ΜΕΥ 6,5 Σακελλάρη Ευανθία, Πράπας Χρήστος
ΚΥ-405 Φαρμακολογία ΜΕΥ 3 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΚΥ-406 Ψυχολογία της Υγείας ΜΕΥ 2Θ/2Σ 4 Σακελλάρη Ευανθία
Ζ΄ Εξάμηνο ΚΥ
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΚΥ-701 Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στην Κοινότητα ΜΕ 3Θ/12Ε 13 Σακελλάρη Ευανθία
ΚΥ-702 Κοινωνικά προβλήματα-Κοινωνική παρέμβαση ΜΕ 4 Πράπας Χρήστος
ΚΥ-703 Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων ΜΕ 4 Περηφάνου Δήμητρα
ΚΥ-704 Δεξιότητες επικοινωνίας – Συμβουλευτική ΜΕ 2Θ/2Σ 5 Σκαναβή Κωνσταντίνα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΚΥ-705Α Διαχείριση περίπτωσης ΜΕ 4 Λάγιου Αρετή
ΚΥ-705Β Συνηγορία & Λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας ΜΕ 4 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΚΥ- 705Γ Διπλωματική Εργασία ΜΕ 4 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΚΥ- 705Δ Στρατηγική επικοινωνίας σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος ΜΕ 4 Σκαναβή Κωνσταντίνα
ΚΥ- 705Ε Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων ΜΕ 4 Σακελλάρη Ευανθία, Πράπας Χρήστος
Η΄ Εξάμηνο ΔΥ
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΔΥ-801 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 10  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΔΥ-802Α Διπλωματική εργασία ΜΕ 10  
ΔΥ-802Β Φαρμακολογία Δημόσιας Υγείας ΜΕ 5 Ζακυνθινός Γεώργιος
ΔΥ-802Γ Ειδικά Θέματα Μικροβιολογίας Τροφίμων ΜΕ 5 Ζακυνθινός Γεώργιος
ΔΥ-802Δ Βιομηχανική Ρύπανση ΜΕ 5 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΔΥ-802Ε Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΜΕ 5 Σκαναβή Κωνσταντίνα
ΔΥ-802Ζ Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων ΜΕ 5 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΔΥ-802Η Τροπικά Νοσήματα-Ταξιδιωτική Υγιεινή ΜΕ 5 Βασσάλου Ευδοκία
ΔΥ-802Θ Τοξικά & Επικίνδυνα Απόβλητα ΜΕ 5 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΔΥ-802Ι Διαχείριση κρίσεων σε θέματα υγείας, διατροφής και περιβάλλοντος ΜΕ 5 Βασσάλου Ευδοκία
ΔΥ-802Κ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας ΜΕ 5 Νοταρά Βενετία
ΔΥ-802Λ Συστήματα Υγείας-Πολιτικές Δημόσιας Υγείας ΜΕ 5 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης