Έργα Erasmus +

EDUVAC – Educating Vaccination Competence

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Σύμπραξης

Συμμετέχουν:

Metropolia University of Applied Sciences (Φινλανδία)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Συντονιστής)

Trnava University (Σλοβακία)

University of Vic – Central University of Catalonia (Ισπανία)

University of Modena and Reggio Emilia (Ιταλία)

 

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για τους εμβολιασμούς σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό με την χρήση νέων τεχνολογιών για ένα διαδικτυακό μάθημα (3 ECTS) και ένα δια ζώσης εντατικό πρόγραμμα (2 ECTS).Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία μας και τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα eduvac.eu , αλλά και στην σελίδα στο facebook και στο twitter

 

STRENCO – Strengthening multi-professional competencies in mental health in an international context, through co-production with academics, students, service users and professionals

Στο πλαίσιο του Erasmus+, “Συμμαχίες γνώσης”

 

Συμμετέχουν:

Trinity College Dublin (συντονιστής), Ιρλανδία

University of Slaford, Ηνωμένο Βασίλειο

Tampere University of Applied Sciences, Φινλανδία

Vives University College, Βέλγιο

Jyväskylä University of Applied Sciences, Φιναλνδία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων της διακλαδικής ομάδας στην ψυχική υγεία μέσω της συνεργατική/συμμετοχική προσέγγιση για την συμπαραγωγή υπηρεσιών προαγωγής ψυχικής υγείας. Συμμετέχουν με ισότιμους ρόλους ακαδημαϊκοί, φοιτητές, χρήστες υπηρεσιών και επαγγελματίες υγείας. Ο απώτερος σκοπός είναι η παροχή υλικού διδασκαλίας ανοικτής πρόσβασης με στόχο την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη διεπιστημονικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της ψυχικής υγείας σε διεθνές επίπεδο.

 

Το έργο βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο υλοποίησής του. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία μας και τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα strenco.eu, αλλά και στην σελίδα στο facebook και στο twitter

 

 

EDDIS – A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Σύμπραξης

 

Συμμετέχουν τριτοβάθμια ιδρύματα και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από:

Φινλανδία – Τurku. Συντονιστής: Turku University of Applied Sciences

Ελλάδα – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας

Πορτογαλία – Lisbon

Λιθουανία – Klaipeda

 

Στόχος του έργου είναι η εκτίμηση των αναγκών των έφηβων στο πλαίσιο της σεξουαλικής υγείας και σεξουαλικής αγωγής. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία υλικού με την χρήση των νέων τεχνολογιών το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εφήβων. Το υλικό αυτό θα είναι ελεύθερο πρόσβασης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η εμπλοκή των ίδιων των έφηβων σε όλα τα στάδια του έργου (σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση) αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσματικότητα του έργου.Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία μας και τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα EDDIS, αλλά και στην σελίδα στο facebook