Έργα Erasmus+

EDUVAC – Educating Vaccination Competence

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Σύμπραξης

Συμμετέχουν:

Metropolia University of Applied Sciences (Φινλανδία)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Συντονιστής)

Trnava University (Σλοβακία)

University of Vic – Central University of Catalonia (Ισπανία)

University of Modena and Reggio Emilia (Ιταλία)

 

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για τους εμβολιασμούς σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό με την χρήση νέων τεχνολογιών για ένα διαδικτυακό μάθημα (3 ECTS) και ένα δια ζώσης εντατικό πρόγραμμα (2 ECTS).Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία μας και τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα eduvac.eu , αλλά και στην σελίδα στο facebook και στο twitter

 

STRENCO – Strengthening multi-professional competencies in mental health in an international context, through co-production with academics, students, service users and professionals

Στο πλαίσιο του Erasmus+, “Συμμαχίες γνώσης”

 

Συμμετέχουν:

Trinity College Dublin (συντονιστής), Ιρλανδία

University of Slaford, Ηνωμένο Βασίλειο

Tampere University of Applied Sciences, Φινλανδία

Vives University College, Βέλγιο

Jyväskylä University of Applied Sciences, Φιναλνδία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων της διακλαδικής ομάδας στην ψυχική υγεία μέσω της συνεργατική/συμμετοχική προσέγγιση για την συμπαραγωγή υπηρεσιών προαγωγής ψυχικής υγείας. Συμμετέχουν με ισότιμους ρόλους ακαδημαϊκοί, φοιτητές, χρήστες υπηρεσιών και επαγγελματίες υγείας. Ο απώτερος σκοπός είναι η παροχή υλικού διδασκαλίας ανοικτής πρόσβασης με στόχο την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη διεπιστημονικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της ψυχικής υγείας σε διεθνές επίπεδο.

 

Το έργο βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο υλοποίησής του. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία μας και τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα strenco.eu, αλλά και στην σελίδα στο facebook και στο twitter

 

 

EDDIS – A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Σύμπραξης

 

Συμμετέχουν τριτοβάθμια ιδρύματα και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από:

Φινλανδία – Τurku. Συντονιστής: Turku University of Applied Sciences

Ελλάδα – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας

Πορτογαλία – Lisbon

Λιθουανία – Klaipeda

 

Στόχος του έργου είναι η εκτίμηση των αναγκών των έφηβων στο πλαίσιο της σεξουαλικής υγείας και σεξουαλικής αγωγής. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία υλικού με την χρήση των νέων τεχνολογιών το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εφήβων. Το υλικό αυτό θα είναι ελεύθερο πρόσβασης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η εμπλοκή των ίδιων των έφηβων σε όλα τα στάδια του έργου (σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση) αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσματικότητα του έργου.Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία μας και τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα EDDIS, αλλά και στην σελίδα στο facebook

 

ARTHEWE–Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education

 

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Σύμπραξης

 

Συμμετέχουν:

 • Turku University of Applied Sciences (συντονιστής), Φινλανδία
 • The Royal College of Music in Stockholm, Σουηδία
 • MSH Medical School Hamburg, Γερμανία
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • King’s College London, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Trinity College Dublin, Ιρλανδία

 

Το έργο ARTHEWE αναπτύσσει και επικαιροποιεί την πολυμορφική παιδαγωγική, τις μεθόδους και τα εργαλεία σε έξι διεθνή πιλοτικά μαθήματα/θεματικές ενότητες. Οι εταίροι του έργου αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης και προσεγγίσεις στις τέχνες και την υγεία. Αυτές οι διαφορές αξιοποιούνται πιλοτικά σε μαθήματα/θεματικές ενότητες για να βρεθούν νέοι και καινοτόμοι τρόποι για τη μεθοδολογία στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της τέχνης και υγείας, τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και την καθοδήγηση φοιτητών διαφόρων τομέων.

 

SHEHAP – Prevention of Sexual Harassment in Secondary Schools

 

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Σύμπραξης

 

Συμμετέχουν τριτοβάθμια ιδρύματα και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από:

 • Φινλανδία – Τ Συντονιστής: Turku University of Applied Sciences
 • Ελλάδα – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας
 • Πορτογαλία – Lisbon
 • Λιθουανία – Klaipeda

Στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών που εργάζονται στα σχολεία, των γονέων και των νέων μεταξύ 13–16 ετών να αναγνωρίζουν και να αποτρέπουν τη σεξουαλική παρενόχληση. Τα αποτελέσματα του έργου αντικατοπτρίζουν έντονα την εμπλοκή των ίδιων των νέων σε όλα τα στάδια του έργου, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγησή του.

 

 

Well@School – Developing multi-professional Higher Education for promoting mental health and well-being at schools

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Σύμπραξης

 

Συμμετέχουν:

 • Turku University of Applied Sciences (συντονιστής), Φινλανδία
 • Vilnius University, Λιθουανία
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • University of Novo Mesto, Σλοβενία
 • Medical University-Plovdiv, Βουλγαρία

 

Στόχος του έργου είναι ανάπτυξη μιας νέας πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνει υλικό για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στα δημοτικά σχολεία, χρησιμοποιώντας ψηφιακές μεθόδους. Το έργο θα προάγει βασικές ικανότητες που σχετίζονται με την προαγωγή της ψυχικής υγείας καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στην επικοινωνία τη συν-δημιουργία, τη διδασκαλία και εκπαίδευση των επαγγελματιών που εργάζονται σε σχολεία (εκπαιδευτικοί, επισκέπτες υγείας κ.ά.).

 

 

ICEX – Innovative and Culturally Sensitive Educational Package for Migrants’ Sexual Health Education

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Συμπράξεις συνεργασίας για την εκπαίδευση ενηλίκων

 

Συμμετέχουν:

 • Turku University of Applied Sciences, Φινλανδία (Συντονιστής)
 • Turku Christian Institute, Φινλανδία
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα
 • KMOP​–Social Action & Innovation Centre, Ελλάδα ​
 • Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Πορτογαλία
 • APF – Family Planning Association, Πορτογαλία
 • Estonian Refugee Council, Εσθονία

 

Σκοπός του έργου είναι η προαγωγή της σεξουαλικής υγείας και ευεξίας των μεταναστών/προσφύγων. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί ψηφιακό υλικό Αγωγής Υγείας, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο με ανοικτή πρόσβαση, για την αύξηση των γνώσεων καθώς και της πρόσβασης στη σεξουαλική αγωγή των μεταναστών/προσφύγων ηλικίας 18-55 ετών και των επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες/πρόσφυγες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

wExchange

Το ”wExchange” είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+  συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μεθόδων αλληλοεκπαίδευσης μεταξύ ομότιμων/συνομηλίκων για την υποστήριξη της εγγραμματοσύνης ψυχικής υγείας και την προαγωγή της ψυχικής ευεξίας. Όλα αυτά θα γίνουν από κοινού με τους μαθητές, έτσι ώστε οι μέθοδοι να επικεντρώνονται στην καθημερινή ζωή των νέων.

 

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

1) η προαγωγή δεξιοτήτων εγγραμματοσύνης ψυχικής υγείας των νέων (ηλικίας 13-16 ετών)

2) η δημιουργία δραστηριοτήτων αλληλοεκπαίδευσης μεταξύ ομότιμων/συνομηλίκων για την προαγωγή της ψυχικής ευεξίας των νέων

3) η ανάπτυξη μεθόδων εικονικής ανταλλαγής (virtual exchange) για σχολεία

4) η εφαρμογή στην πράξη των γνώσεων που θα αποκτηθούν από το έργο

 

Το έργο πρόκειται να παρέχει προοπτικές για τις πολυπολιτισμικές μεθόδους και τις ανάγκες της εγγραμματοσύνης ψυχικής υγείας μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες και αποτελέσματα:

 

Μέθοδοι αλληλοεκπαίδευσης μεταξύ ομότιμων/συνομηλίκων με θέμα την ψυχική υγεία

* Μια ενημερωτική σύνοψη των τεκμηριωμένων δεδομένων σχετικά με την προαγωγή της ψυχικής ευεξίας των νέων μέσω αλληλοεκπαίδευσης και αλληλοϋποστήριξης  μεταξύ συνομηλίκων/ συμμαθητών .

 

* Μια σύνοψη βασισμένη στην έρευνα σχετικά με τις δεξιότητες για την εγγραμματοσύνη ψυχικής υγείας των νέων, με στόχο να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του όλου έργου.

 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων μεταξύ ομότιμων/ συνομηλίκων

* Ένα εκπαιδευτικό πακέτο μεθόδων αλληλοεκπαίδευσης μεταξύ ομότιμων/συνομηλίκων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία για την υποστήριξη της εγγραμματοσύνης ψυχικής των νέων. Οι μέθοδοι αυτοί αναπτύσσονται από κοινού με τους μαθητές διαδικτυακά στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας.

 

* Μια έκθεση αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής των μεθόδων για τους μαθητές.

 

* Ένας ψηφιακός οδηγός χρήσης των μεθόδων εικονικών ανταλλαγών για εκπαιδευτικούς. Ο οδηγός αυτός θα μεταφραστεί σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Φινλανδικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά και Σλοβένικα).

 

Ανάπτυξη της εικονικής ανταλλαγής

* Ένα σχεδιασμένο και δοκιμασμένο πλαίσιο εικονικής ανταλλαγής μαθητών. Το υπόβαθρο του πλαισίου διαμορφώνεται με βάση προηγούμενες έρευνες και εμπειρίες στην υλοποίηση εικονικών ανταλλαγών και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

*Δύο διαδικτυακές συναντήσεις (virtual camps) και δύο εργαστήρια σχεδιασμένα από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μαζί με τους μαθητές τους και τους ειδικούς των ΑΕΙ. Κατά τη διάρκειά τους θα δοκιμαστούν διαφορετικές μέθοδοι για να υποστηρίξουν το έργο τους.

 

Στο έργο συμμετέχουν τα παρακάτω τριτοβάθμια ιδρύματα και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες:

Turku University of Applied Sciences & Vasaramäki School ​(Φινλανδία – συντονιστής)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις»​ (Ελλάδα)

Universidade de Lisboa & Agrupamento de Escolas de Santo Antόnio​ (Πορτογαλία)

University of Novo Mesto & School Centre Novo Mesto (Σλοβενία)

Klaipėda University & Klaipeda Versme School​ (Λιθουανία)