Ζ΄ Εξάμηνο

Ζ΄ Εξάμηνο ΚΥ
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΚΥ-701 Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στην Κοινότητα ΜΕ 3Θ/12Ε 13 Σακελλάρη Ευανθία
ΚΥ-702 Κοινωνικά προβλήματα-Κοινωνική παρέμβαση ΜΕ 4 Πράπας Χρήστος
ΚΥ-703 Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων ΜΕ 4 Περηφάνου Δήμητρα
ΚΥ-704 Δεξιότητες επικοινωνίας – Συμβουλευτική ΜΕ 2Θ/2Σ 5 Σκαναβή Κωνσταντίνα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΚΥ-705Α Διαχείριση περίπτωσης ΜΕ 4 Λάγιου Αρετή
ΚΥ-705Β Συνηγορία & Λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας ΜΕ 4 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΚΥ- 705Γ Διπλωματική Εργασία ΜΕ 4 Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος-Επιστημονικός Συνεργάτης
ΚΥ- 705Δ Στρατηγική επικοινωνίας σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος ΜΕ 4 Σκαναβή Κωνσταντίνα
ΚΥ- 705Ε Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων ΜΕ 4 Σακελλάρη Ευανθία, Πράπας Χρήστος