Κινητικότητα ERASMUS+/ERA-PLACES

ΔΗΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + STUDIES

 

ΧΩΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΔΡΥΜΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PLOVDIV – BG PLOVDIV02
ΕΣΘΟΝΙΑ TARTU HEALTH CARE COLLEGE – EE TARTU06
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ VILNIUS ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ – LT VILNIUS01
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ KLAIPEDA ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ – KLAIPED01
ΣΛΟΒΑΚΙΑ TRNAVA UNIVERSITY – TRNAVA01
ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ NOVO MESTO – ΣΧΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – SI NOVO ME 06
ΤΣΕΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΒΟΗΜΙΑΣ ΣΤΟ CESKE BUDEJOVICE – CZ CESKE01
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ TURKU UNIVERSITY OF APLIED SCIENCES LTD – SF TURKU05
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΜΙΚΚΕΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΣΦ ΜΙΚΚΕΛΗ06
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ SEIN Ä JOKI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – SF SEINAJO06
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΧΤΙ – SF LAHTI11
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ METROPOLIA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – SF HELSINK41

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος : Δήμητρα Περηφάνου, Λέκτορας  dperifan@uniwa.gr

Μέλος: Ελένη Κωνσταντίνου Λέκτορας Εφαρμογών ekonstan@uniwa.gr