Διατμηματικό ΠΜΣ “Προαγωγή και Αγωγή Υγείας”

Το επανιδρυθέν διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» οργανώνεται σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» λειτουργεί από το 2004.

 

Η προαγωγή και αγωγή της υγείας εντάσσονται σε ευρύτερες γνωστικές περιοχές και άξονες δράσης υψηλής προτεραιότητας παγκοσμίως με στόχο την προάσπιση της υγείας των πολιτών, τη βελτίωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών και πολιτικών που καθορίζουν την υγεία, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και τελικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ομάδων του πληθυσμού και των κοινοτήτων.

 

To Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EUMAHP (European Masters in Health Promotion) και η διαμόρφωση των στόχων, της δομής και του περιεχομένου του Προγράμματος βασίζεται στις αρχές και τους άξονες του Δικτύου των συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Από το 2010 το ΠΜΣ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Developing Competencies and Professional Standards for Health Promotion Capacity Building In Europe/COMPHP», το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης για την εκπαίδευση στην Προαγωγή Υγείας και την άσκηση του επαγγέλματος στην Ευρώπη (Pan-European Accreditation Framework for Health Promotion). 

 

 

enter website