ΠΜΣ “Environmental health and communication in general and special education and training “

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Environmental health and communication in general and special education and training» («Περιβαλλοντική υγεία και επικοινωνία στην γενική και Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση») του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές για θέματα που άπτονται τόσο της ανάδειξης υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και προαγωγής της υγείας των συμμετεχόντων όσο και την προαγωγή εκ μέρους τους θεμάτων που σχετίζονται με την Ειδική αγωγή και την Παιδαγωγική της ένταξης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας, της Προαγωγής Υγείας και της Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης, παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες και προωθώντας ικανότητες δεξιότητες κριτικής αξιολόγησης ως προς τα ζητήματα περιβαλλοντικής υφής και Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι δεξιότητες αυτές αδιαμφησβήτητα επιβάλλεται να ενσωματωθούν και να διαχυθούν ώστε να προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολικό περιβάλλον τόσο στη γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, αλλά και στην κοινότητα εν γένει. Αυτές οι δεξιότητες θα καταστήσουν τους ενδιαφερόμενους ικανούς να συμμετέχουν και να ηγηθούν στις διαδικασίες εφαρμογής αντίστοιχων εκπαιδευτικών – και όχι μόνο- προγραμμάτων τόσο για τον γενικό πληθυσμό όσο και για άτομα με ειδικές ανάγκες, καθορίζοντας έτσι την ποιότητα της υγείας και του περιβάλλοντος στις επόμενες δεκαετίες.

 

Στόχοι του ΠΜΣ:

 1. Προαγωγή της κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας.
 2. Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στον τομέα της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας, της Προαγωγής Υγείας και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 3. Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, την Οικοθεραπεία και την Προαγωγή της Υγείας.
 4. Ανάπτυξη πολύπλευρης επαγγελματικής σταδιοδρομίας των μεταπτυχιακών αποφοίτων και αξιοποίηση των γνώσεων που θα αποκομίσουν κατά την φοίτησή τους για την καλύτερη επιτέλεση του επαγγελματικού τους έργου.
 5. Αξιολόγηση προηγμένων και πολύπλοκων εννοιών, προσεγγίσεων και μεθόδων από την επιστήμη της επικοινωνίας, με ιδιαίτερη αναφορά στα δια- και δι-επιστημονικά προβλήματα και προσεγγίσεις που εντοπίζονται στην επιστημονική βιβλιογραφία.
 6. Εφαρμογή κατάλληλου σχεδιασμού για ποσοτική και ποιοτική εμπειρική έρευνα, επιλέγοντας κατάλληλες μεθόδους έρευνας για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και δείχνοντας την ικανότητα εντοπισμού αναγκών για νέες θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις.
 7. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αρχών που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγής καθώς και να συγκρίνουν κριτικά την καταλληλόλητα διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε διάφορα πλαίσια μάθησης (πχ. ατομικό, ομαδικό, επίσημο, ανεπίσημο).
 8. Προώθηση εκκίνησης εποικοδομητικών διακλαδικών και διεπιστημονικών συζητήσεων και συνεργασιών εντός και μεταξύ διαφόρων κοινωνικών και επιστημονικών οργανώσεων και επαγγελμάτων.
 9. Κριτική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται διαφορετικές γνώσεις, επικοινωνίες και πρακτικές υγείας, ευεξίας και υγειονομικής περίθαλψης για τη διαμόρφωση και οργάνωση της ζωής των μαθητών της γενικής και Ειδικής Αγωγής καθώς και του ευρύτερου πληθυσμού.
 10. Αξιολόγηση των μέσων που χρησιμοποιούνται στις επιστημονικές και κοινωνικές προσεγγίσεις για την κατανόηση, τη διαμεσολάβηση, την προάσπιση της υγείας και της ευημερίας και τον σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων για τη γεφύρωση αυτών των προσεγγίσεων στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης και της διασφάλισης των ίσων ευκαιριών.
 1. Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και στο πεδίο που αφορά την πρόληψη – προαγωγή της δημόσιας υγείας.
 2. Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Κατά την διάρκεια των σπουδών ο/η φοιτητής/τρια ενθαρρύνεται να διεξάγει έρευνες και να παροτρύνεται να συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, όπως και να δημοσιεύει μελέτες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ΠΜΣ:

enter website