ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν αναλάβει θέματα πτυχιακών εργασιών με επιβλέποντα Καθηγητή του τομέα Περιβαλλοντικής Υγείας , στα πλαίσια των υποχρεώσεών τους για πτυχίο ΠΑΔΑ ( όχι ΤΕΙ) και δεν έχουν εξεταστεί ακόμα, να αποστείλλουν αναλυτική έκθεση προόδου  της πτυχιακής τους εργασίας προς τον επιβλέποντα Καθηγητή τους , με κοινοποίηση στη Διευθύντρια του Τομέα Περιβαλλοντικής Υγείας κα Σκαναβή (kskanavi@uniwa.gr) , έως την 31η Οκτωβρίου 2021 . Η ανακοίνωση αφορά όλους τους φοιτητές που έχουν αναλάβει θέματα σε οποιοδήποτε εξάμηνο στο παρελθόν , για πτυχίο ΠΑΔΑ, ανεξάρτητα των παρατάσεων που έχουν λάβει. Η έκθεση προόδου θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα βήματα που έχουν προχωρήσει το θέμα τους ,ερευνητικό ή βιβλιογραφικό.  Όσοι φοιτητές έχουν αναλάβει θέμα για πτυχίο ΤΕΙ , συνεχίζουν τη συνεργασία τους με τον επιβλέποντα Καθηγητή τους και δεν τους αφορά η παρούσα ανακοίνωση.