ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα “Αποκατάσταση χρονίως πασχόντων” να εγγραφούν στο e-Class του μαθήματος.

Το μάθημα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, ώρα 15:00 (Αίθουσα 1). 

Η διδάσκουσα, 
Μ. Μπούρη