ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Ζ’ εξαμήνου της κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας ότι, το μάθημα “Διαχείριση Περίπτωσης” δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14-10-21.

Εκ μέρους του Τ.Μ. Προαγωγής και Αγωγής Υγείας