Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΕΙ (Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021)

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΕΙ (Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021)

Καλούνται οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κοινοτική Υγεία που θα εξεταστούν στο μάθημα “Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας” ΤΕΙ  να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο του μαθήματος στο eclass

στον οποίο η υπεύθυνη καθηγήτρια έχει αναρτήσει ύλη για τις εξετάσεις:   https://eclass.uniwa.gr/modules/document/?course=EEY110

 

Σον παρακάτω σύνδεσμο θα βρουν το σχετικό ερωτηματολόγιο στο οποίο θα δηλώσουν τη συναίνεσή τους για τη συμμετοχή στο μάθημα:

https://eclass.uniwa.gr/modules/questionnaire/index.php?course=EEY110

 

Στον ίδιο ιστότοπο θα διεξαχθούν και οι εξετάσεις την 3η/9/2021.

https://eclass.uniwa.gr/modules/exercise/?course=EEY110