ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021»

Καλούνται οι  φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα εξεταστούν στο μάθημα «ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ» περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, να συμπληρώσουν τη «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»στο πεδίο «Ερωτηματολόγια» του e–class του μαθήματος,έως Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.00.

Σημειώνεται επίσης, ότι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, θα πρέπει:

 α) να έχουν δηλώσει  το μάθημα στο φοιτητολόγιο στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου

 β) να πραγματοποιήσουν εγγραφή (αν δεν έχουν πραγματοποιήσει) στο e–class του μαθήματος

γ) να διαβάσουν το πρωτόκολλο και να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο-Δήλωση Συναίνεσης στο πεδίο «Ερωτηματολόγια» του e–class του μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοικτό έως Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.00 μμ.Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα υπάρξει δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης επομένως και συμμετοχής στην εξέταση διότι δημιουργούνται οργανωτικά προβλήματα τα οποία δεν είναι διαχειρίσιμα μέσω του συστήματος.

H καθηγήτρια

Αρετή Λάγιου