ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από απόφαση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, δύναται να δοθεί παράταση έως και τη Δευτέρα 18/10/2021 για την ολοκλήρωση των εγγραφών στο preregister, των πρωτοετών του Πανεπιστημίου μας.