Επείγουσα ανακοίνωση για φοιτητές της Κατεύθυνσης Δημόσιας Υγείας

Επείγουσα ανακοίνωση για φοιτητές της Κατεύθυνσης Δημόσιας Υγείας

«-Οι φοιτητές  που δήλωσαν φέτος για 1η φορά τα θεωρητικά μαθήματα επιλογής Η’ εξαμήνου «Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος» ή «Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων» τα οποία δεν προσφέρθηκαν κατά το τρέχον Ακαδ. Εξάμηνο, έχουν την δυνατότητα θα εγγραφούν  από τη Γραμματεία σε ένα από τα παρακάτω προσφερόμενα μαθήματα: «Βιομηχανική Ρύπανση», «Τοξικά και Επικίνδυνα Απόβλητα», «Φαρμακολογία Δημόσιας Υγείας», «Προαγωγή & Αγωγή Υγείας».
 
-Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα «Διπλωματική Εργασία», ΧΩΡΙΣ να έχουν επιλέξει ένα από τα αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής θέματα.
 
– Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ένα από τα δύο πρώτα μαθήματα επιλογής, τα οποία δε διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο, σε προηγούμενα εξάμηνα θα εξεταστούν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής».
 
Η αλλαγή της δήλωσης θα γίνει αποκλειστικά κατόπιν αίτησης του φοιτητή στη Γραμματεία από σήμερα 20 Ιουνίου μέχρι και 24 Ιουνίου 2024.